Muziek en literatuur

Muziek en literatuur: een boeiend samengaan

Voor de studie heb ik  colleges gevolgd over het samengaan van muziek en literatuur, waarvan door de geschiedenis heen vele voorbeelden te noemen zijn. Volgens de auteur Steven Paul Scher in zijn ‘Essays on literature en music‘ is er sprake van een driedeling: muziek en literatuur, muziek in literatuur en literatuur in muziek. Thomas Mann is een groot voorbeeld met zijn roman Dr. Faustus’ waarin hij allerlei composities bespreekt. Ook de componist Franz Liszt heeft met zijn ‘Dante symfonie’ laten zien hoe muziek het verhaal kan uitbeelden.