Muziekwetenschap

De definitie van muziekwetenschap wordt beschreven als de ‘wetenschappelijke bestudering van muziek en van personen en zaken aangaande muziek’. (Rasch 2007)

Er zijn twee hoofdbenaderingen: de historische muziekwetenschap (muziekgeschiedenis) en de systematische muziekwetenschap. Bij deze laatste is muziektheorie de meer theoretische benadering van de muziek. In de loop van de tijd zijn daar diverse andere benaderingen bijgekomen, zoals onder andere muziekpsychologie, -filosofie, – esthetiek, -kritiek.

Mijn belangstelling gaat vooral uit naar de historiografische benadering als onderdeel van de historische muziekwetenschap. Hierin wordt muziek als cultureel product beschouwd.*
In de studie heb ik voor deze richting gekozen met nadruk op de westerse klassieke muziek. Het bestuderen van de geschiedenis van de muziek, de biografie van componisten en het muziekleven om daarmee het historische verhaal van de muziek in beeld te kunnen brengen.
De muziekgeschiedenis zie ik als een deel van de cultuurgeschiedenis waarbij muziek als cultureel erfgoed wordt beschouwd. Het culturele leven speelde en speelt zich af in een milieu van wederzijdse beïnvloeding en is onlosmakelijk verbonden met andere culturele uitingen zoals beeldende kunst, dans en theater. Een goed voorbeeld hiervan is de ‘Ballet Russes’ van Sergej Diaghilev in de vroege twintigste eeuw.
Ook politieke ontwikkelingen hebben echter hun invloed doen gelden, zoals te zien is bij de derde symfonie van Beethoven ‘Eroïca’ die eigenlijk naar Napoleon vernoemd zou worden. Muziek als uiting van maatschappelijke, culturele en politieke ontwikkeling, waar ik in ‘Muziek in context’ nader op inga.

Als koorzanger werd ik nieuwsgierig waarom koorzang in Nederland momenteel zo enorm populair is en hoe zich dat heeft ontwikkeld. Van het onderzoek daarnaar heb ik in de BA-scriptie ‘Een lied… een lied, uw leven lang!..’ verslag gedaan.

De artikelen die op deze site zijn opgenomen komen deels voort uit de studie, deels voortvloeiend uit later onderzoek.

Literatuur

* Rasch, Rudolf. Methoden en technieken van de muziekwetenschap. Universiteit van Utrecht, 2007.

 

 

 

 

web counter