Het Amsterdams Gemengd Koor jubileert.

 

Het is een bijzonder jaar voor Het Amsterdams Gemengd Koor!

In 1928 nam een aantal studenten van de Amsterdamse avondschool het initiatief tot het oprichten van het Amsterdams Gemengd Koor ‘Zang na Studie’. Dit koor groeide in de loop der jaren uit tot het grote oratoriumkoor, sinds 1974 ‘Het Amsterdams Gemengd Koor’ geheten, zoals wij dat nu kennen.

Het AGK viert in 2018 dus het 90-jarig jubileum. Dit doen we met verschillende activiteiten

Allereerst was daar op 28 maart de uitvoering van de Matthäus Passion van Johann Sebastian Bach; een traditie die het AGK graag in ere houdt. Op een prachtig moment, woensdag voor Pasen klonken de aloude recitatieven, aria’s en koralen uit het evangelie van Matthäus weer in het Concertgebouw. Bijzonder om te vermelden is dat dit jaar het kinderkoor van de Academy of Vocal Arts uit Den Haag deelnam aan het concert. Zij zongen tijdens het eerste deel behalve de kinderkoren ook alle koralen mee. Zie verslag van het concert.

Dit was nog maar het begin van dit mooie jubileumjaar.

In mei heeft het koor een reis naar Keulen, Erfurt en Weimar gemaakt. In Erfurt is onder grote belangstelling op zaterdagavond een concert in de Thomaskirche gegeven waarin de Krönungsmesse, het Te Deum, Ave Verum en Laudate Dominum van W.A. Mozart tot klinken werd gebracht. Zondagochtend zong het koor drie delen uit de Krönungsmesse en het Laudate Dominum tijdens een dienst in de Herderkirche in Weimar. Ook in de Bachkirche in Arnstadt zijn enkele liederen gezongen.

Het koor wil ook graag iets teruggeven aan de stad Amsterdam waar al zo lang en met zoveel plezier wordt gemusiceerd: op verschillende plaatsen vinden kleine concerten plaats, zoals onder andere op 22 juli in het Vondelpark en tijdens de Open Monumentendagen op  9 september in de Singelkerk.

En natuurlijk het hoogtepunt van het jaar, het jubileumconcert. Op 18 november zingt het AGK een compleet Verdi programma: het Requiem, aangevuld met enkele bekende operakoren van deze beroemde componist uit Italië. Giuseppe Verdi leefde van 1813 tot 1901 en was al tijdens zijn leven een wereldberoemd componist. Naast zijn bekende Requiem heeft hij vele opera’s geschreven, zoals La Traviata, Rigoletto en Otello.

De ‘Messa da Requiem’ werd voor het eerst in 1874 uitgevoerd in Milaan. Het requiem werd opgedragen aan een goede vriend van Verdi, de Italiaanse auteur Alessandro Manzoni, schrijver van de roman ‘I promessi sposi’ (in het Nederlands vertaald onder de titel ‘De verloofden’), die in 1873 was overleden.
Aan de basis van het requiem stond het ‘Libera me’ dat Verdi had gecomponeerd voor een requiem dat, samen met andere componisten, zou worden geschreven ter nagedachtenis aan de componist Gioachino Rossini, maar dat nooit is voltooid.

Het requiem is een begrafenismis, genoemd naar de openingszin ‘Requiem aeternam dona eis, Domine’ (Verleen hen eeuwige rust, o Heer). Al snel werd het requiem van Verdi met zijn opera-achtige elementen, geroemd om zijn dramatische ontwikkeling en krachtige ritmes, met name te horen in het ‘Dies irae’. In korte tijd werd het ook in Parijs, Wenen en Londen  opgevoerd. De componist Johannes Brahms vond het een geniaal werk.

Hier een uitvoering van het koor en orkest van de Teatro alla Scala in Milaan onder leiding van Daniel Barenboim.

 Het jubileumjaar gaat dus niet onopgemerkt voorbij.

 


web counter