Muziek als medicijn

In een onderzoek in het Erasmus MC is aangetoond dat patiënten minder angst, pijn en stress ervaren indien zij voor, tijdens en na de operatie muziek kunnen luisteren. Ook blijken patiënten minder behoefte te hebben aan pijnstilling na een operatie,volgens onderzoekend arts Ellaha Kakar. Het onderzoeksteam pleit ervoor meer muziek te integreren in de medische praktijk.

De onderzoeksgroep Muziek als Medicijn Fonds (MAM van het Erasmus MC) wil door middel van verder onderzoek komen tot protocollen voor het inzetten van muziek bij operaties.

Zie voor het hele artikel

This entry was posted in Blog. Bookmark the permalink.