Het AGK zingt het Weihnachtsoratorium

Het Weihnachts Oratorium van J.S. Bach

Dit in 1734/1735 gecomponeerde werk bestaat uit zes zelfstandige cantates, bestemd voor: eerste kerstdag, tweede kerstdag, derde kerstdag, Nieuwjaar, de eerste zondag na Nieuwjaar en Driekoningen (Epifanie).

Het werk is niet gecomponeerd met de bedoeling het als één geheel uit te (laten) voeren. Het is daarvoor te lang en men beperkt zich meestal tot drie of vier van de zes cantates. De muziek bestaat uit koren, koralen, aria’s en recitatieven die door het orkest begeleid worden. Bach heeft verscheidene gedeelten van dit werk aan vroegere composities ontleend: aan wereldlijke cantates en aan werk dat hij had geschreven ter gelegenheid van een koninklijk bezoek aan Leipzig. Al is veel van deze muziek oorspronkelijk, dus niet voor gebruik in de eredienst geschreven, toch wordt de vreugdevolle stemming van de Kersttijd er ten volle in tot uitdrukking gebracht.

Het evangelieverhaal wordt volgens de tekst van Lucas 2 en Matthäus 2, als recitatief door een tenor, de evangelist, voorgedragen.

22 december 2019 20.15 uur Het Concertgebouw. zie het Concertgebouw.nl

This entry was posted in Blog. Bookmark the permalink.