Het Amsterdams Gemengd Koor jubileert.

 

Het is een bijzonder jaar voor Het Amsterdams Gemengd Koor!

In 1928 nam een aantal studenten van de Amsterdamse avondschool het initiatief tot het oprichten van het Amsterdams Gemengd Koor ‘Zang na Studie’. Dit koor groeide in de loop der jaren uit tot het grote oratoriumkoor, sinds 1974 ‘Het Amsterdams Gemengd Koor’ geheten, zoals wij dat nu kennen.

Het AGK viert in 2018 dus het 90-jarig jubileum. Dit doen we met verschillende activiteiten.
Allereerst is daar op 28 maart de uitvoering van de Matthäus Passion van Johann Sebastian Bach; een traditie die het AGK graag in ere houdt. Op een prachtig moment, woensdag voor Pasen klinken de aloude recitatieven, aria’s en koralen uit het evangelie van Matthäus weer in het Concertgebouw. Bijzonder om te vermelden is dat dit jaar het kinderkoor van de Academy of Vocal Arts uit Den Haag deelneemt aan het concert. Zij zullen tijdens het eerste deel behalve de kinderkoren ook alle koralen meezingen. Belangrijk om te weten: het concert begint om 19.30 uur. Zie verslag van het concert.

Dit is nog maar het begin van dit mooie jubileumjaar.

In mei gaat het koor op reis om via Keulen naar Erfurt en Weimar te reizen, waar een Mozart programma zal worden verzorgd, met onder andere de Krönungsmesse, het Te Deum, Ave Verum en Laudate Dominum. Hiervan wordt op de nieuwe site van het AGK verslag gedaan.
Vervolgens heeft het koor besloten iets terug te geven aan de stad Amsterdam waar al zo lang en met zoveel plezier wordt gemusiceerd: op verschillende plaatsen vinden kleine concerten plaats, zoals onder andere op 22 juli in het Vondelpark en tijdens de Open Monumentendagen op 8 en 9 september. Ook hiervan wordt op de website melding gemaakt.

En natuurlijk het hoogtepunt van het jaar, het jubileumconcert. Op 18 november zingt het AGK een compleet Verdi programma: het Requiem, aangevuld met enkele bekende operakoren van deze beroemde componist uit Italië. Giuseppe Verdi leefde van 1813 tot 1901 en was al tijdens zijn leven een wereldberoemd componist. Naast zijn bekende Requiem heeft hij vele opera’s geschreven, zoals La Traviata, Rigoletto en Otello. Het wordt een middag om naar uit te kijken!

 Het jubileumjaar gaat dus niet onopgemerkt voorbij.